Molde Kristiansund

Nytt styre i Studenttinget er valgt

6. mai hadde Studenttinget konstitueringsmøte for studieåret 2021/2022.
Sist oppdatert 10. mai 2021 kl.8.30

Nytt styre er følgende:

  • Zehraa Al-Shamarti - Leder
  • Dilan Acar - Nesleder
  • Karthick Sinnathamby - Økonomiansvarlig

Alle representanter fra Avdeling for økonomi- og samfunnsfag.
Vervene som fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig ble ikke fylt, disse fylles ved suppleringsvalg til høsten.


Ny valgkomite ble:

  • Ingvild Aase
  • Silje Marita Moen Vedvik
  • Øyvind A. Ordemann

Kontrollkomite ble ikke valgt, disse velges ved suppleringsvalg til høsten.

Suppleringsvalg til høsten

Studerer du helsefag? Da trenger Studenttinget deg! Still til valg til Studenttinget i høst.

Det er også behov for tre representanter fra Avdeling for Økonomi- og samfunnsfag, og en representant fra Logistikk.