Molde Kristiansund

Suppleringsvalg til Studenttinget

Studenttinget ser etter engasjerte studenter fra alle avdelinger, still til valg!
Sist oppdatert 16. september 2021 kl.9.28

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Molde. Studenttinget skal fremme og ivareta studentenes interesser på mange ulike områder, alt fra velferdsspørsmål til lærings- og studiemiljø.

Det skal gjennomføres suppleringsvalg til Studenttinget ved Høgskolen i Molde ila august/september 2021.

Posisjoner som er på valg:

  • Avdeling for logistikk: 1 representant
  • Avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap: 3 representanter
  • Avdeling for helse- og sosialfag: 8 representanter

Hva vil det si å sitte i Studenttingets forsamling? Forsamlingen i Studenttinget består av representanter fra alle avdelingene ved Høgskolen i Molde. Antallet representanter er regnet ut fra det totale studenttallet per avdeling, en representant per påbegynte 150 studenter. Forsamlingen møtes minimum tre ganger per semester.

Forsamlingen er også valgkrets for en rekke verv ved Høgskolens utvalg og nemder, som Klagenemnda, Læringsmiljøutvalget, Studieutvalget og Likestillingsutvalget. Det betyr at Studenttingets forsamling velger hvem som skal sitte i disse utvalgene. Alle studenter kan stille til valg.

Styret

Hva vil det si å sitte i styret i Studenttinget? Styret er ansvarlig for den daglige driften av Studenttinget, og for å forberede sakene som Studenttinget skal behandle. Du blir en del av en gjeng på fem personer som skal jobbe med å drive Studenttinget i studieåret 2021/2022. Styremedlemmene har ikke stemmerett i forsamlingen.

I styret er det to ledige verv:

  • Fagpolitisk ansvarlig
  • Informasjonsansvarlig

Kontrollkomiteen

  • To personer til kontrollkomiteen.

Hva vil det si å være i Studenttingets kontrollkomite? Kontrollkomiteen skal påse av Studenttinget drives etter de vedtektene som er vedtatt. Kontrollkomiteen har ikke stemmerett.

Viktige datoer

Suppleringsvalget blir gjennomført på første møte i Studenttinget for studieåret 2021/2022.

9. september kl 16.15 i Auditorium A.1.020.

Studenttinget i Molde har minimum fem møter i en periode, altså ett studieår. For høsten 2021 er det planlagt tre møter. Dine oppgaver som representant i tinget er å forberede deg til møtene og delta på møtene.

Det blir mulig å stille til valg fra 1. august. Frist for melde kandidatur er 6. september.

Meld ditt kanditatur her!