Molde Kristiansund

Tillitsverv ved HiM

Studenttinget velger studenter til ulike utvalg og nemnder ved HiMolde 1. september. Still til valg!
Sist oppdatert 14. juni 2021 kl.15.20

Tillitsverv ved HiM

Studentene skal være representert i utvalg hvor beslutninger tas. Studenttinget i Molde velger studentrepresentanter til følgende råd, utvalg og nemder ved Høgskolen i Molde. Alle studenter kan stille til valg.

Studenttinget er valgkrets for følgende tillitsverv ved Høgskolen i Molde:

Høgskolens klagenemnd
To studentrepresentanter og to vara.
Mer informasjon om klagenemda.

Likestillingsutvalget
Likestillingsutvalget behandler spørsmål om likestilling og mangfold ved Høgskolen i Molde. Utvalget består av tre arbeidsgiverrepresentanter, tre arbeidstakerrepresentanter og to studentrepresentanter: En representant og en vara.

Læringsmiljøutvalget
LMU skal ivareta studentenes interesser i alle spørsmål som gjelder læringsmiljø.
Tre studentrepresentanter og to varamedlemmer velges for to år.
Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget

Studieutvalget
To studentrepresentanter og to varamedlemmer velges for to år.
Mer informasjon om Studieutvalget

Skikkethetsnemda
To studentrepresentanter og to varamedlemmer.
Les mer om skikkehetsvurdering og skikkethetsnemnda.

Valgstyret ved Høgskolen
Valgstyret ved Høgskolen i Molde oppnevnes av Høgskolestyret. Valgstyret har ansvar for å planlegge og gjennomføre følgende valg: Valg av rektor, valg av styremedlemmer til høgskolens styre og valg av medlemmer til avdelingsstyrene.
To studentrepresentanter og en vara.

Tilsettingsutvalget ved Høgskolen
Ansettelsesutvalget er øverste myndighet for ansettelser mv. for alle undervisnings- og forskerstillinger (og stipendiater) ved Høgskolen i Molde. Utvalget er sammensatt av rektor, direktør, dekaner, ansattrepresentanter fra avdelingene og to studentrepresentanter.
To studentrepresentanter og ett varamedlem.

Komité for pedagogisk pris og studiemiljøprisen våren 2022
2-3 studentrepresentanter

Har du lyst å stille til valg?


Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan stille til valg.

Å være studentrepresentant i ett råd, utvalg eller nemnd ved Høgskolen i Molde gir deg en verdifull erfaring, innblikk i universitets- og høyskolesektoren og mulighet til å være med å påvirke.

Er det noen av utvalgene over du er interessert i? Har du spørsmål? ta kontakt på tinget@himolde.no!

Viktige datoer

Studenttingets første møte for perioden 2021/2022 er 1. september 2021 i auditorium A.1.2.020 på høgskolen.

Det blir mulig å melde seg som kandidat til de ulike vervene fra 1. august til og med 30. august. Et eget skjema for dette blir publisert her 1. august.