Molde Kristiansund

Tillitsverv ved HiM

Studenttinget velger studenter til ulike utvalg og nemnder ved HiMolde 1. september. Still til valg!
Sist oppdatert 18. oktober 2021 kl.15.21

Tillitsverv ved HiM

Studentene skal være representert i utvalg hvor beslutninger tas. Studenttinget i Molde velger studentrepresentanter til følgende råd, utvalg og nemder ved Høgskolen i Molde. Alle studenter kan stille til valg.

Studenttinget er valgkrets for følgende tillitsverv ved Høgskolen i Molde:

Høgskolens klagenemnd
To studentrepresentanter og to vara.
Mer informasjon om klagenemda.

Likestillingsutvalget
Likestillingsutvalget behandler spørsmål om likestilling og mangfold ved Høgskolen i Molde. Utvalget består av tre arbeidsgiverrepresentanter, tre arbeidstakerrepresentanter og to studentrepresentanter: En representant og en vara.

Læringsmiljøutvalget
LMU skal ivareta studentenes interesser i alle spørsmål som gjelder læringsmiljø.
Tre studentrepresentanter og to varamedlemmer velges for to år.
Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget

Studieutvalget
To studentrepresentanter og to varamedlemmer velges for to år.
Mer informasjon om Studieutvalget

Skikkethetsnemda
To studentrepresentanter og to varamedlemmer.
Les mer om skikkehetsvurdering og skikkethetsnemnda.

Valgstyret ved Høgskolen
Valgstyret ved Høgskolen i Molde oppnevnes av Høgskolestyret. Valgstyret har ansvar for å planlegge og gjennomføre følgende valg: Valg av rektor, valg av styremedlemmer til høgskolens styre og valg av medlemmer til avdelingsstyrene.
To studentrepresentanter og en vara.

Tilsettingsutvalget ved Høgskolen
Ansettelsesutvalget er øverste myndighet for ansettelser mv. for alle undervisnings- og forskerstillinger (og stipendiater) ved Høgskolen i Molde. Utvalget er sammensatt av rektor, direktør, dekaner, ansattrepresentanter fra avdelingene og to studentrepresentanter.
To studentrepresentanter og ett varamedlem.

Komité for pedagogisk pris og studiemiljøprisen våren 2022
2-3 studentrepresentanter