Molde Kristiansund
Arrangement
Valg til Studenttinget ved Høgskolen i Molde
18. - 19. mars kl.17:00—8:30
Digitalt
Billett: Alle studenter ved HiM har stemmerett
Arrangør: Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Valg til Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Sist oppdatert 18. mars 2021 kl.10.03

Valg av Studentting ved Høgskolen i Molde blir gjennomført digitalt i år. Studenter vil få tilsendt en e-post med en lenke til sin digitale valgurne. Du kan kun avgi stemme en gang.

Det skal velges inn 8 representanter fra Helsefag, 7 fra Logistikk og 6 fra Økonomi og samfunnsvitenskap.

Det er nå seks kandidater fra Logistikk og 6 kandidater fra Økonomi og samfunnsvitenskap som stiller til valg.

For de ledige plassene i tinget vil det bli holdt suppleringsvalg i starten av høstsemesteret 2021.